Moiwa Style Session

By 11th March 2012 August 27th, 2013 Uncategorized

Moiwa Style Session@Niseko Moiwa Ski Resort

Park Produce:Yoshino''Yatoo''Yasuhito

MC:Domae Kazuya

Music by Doggy,Dj Notive and more

Guest Rider

Yoshinari Uemura,Yasuhito Yoshino,Ruiki Masuda,Koji Okumura,Ma-Oguchi,Shinichi Kuroda,

Takaharu Nakai,Kohei Kudo,Takanori Nagata,Yo Amagai,Teppei Hirota,Kotaro Minamiya,Takafumi Fujioka

Kazuya Domae,Atsushi Yamaki,Toshiki Yamane

Leave a Reply